Neregistrujete-li svou obchodní značku, prohloupíte

Neregistrujete-li svou obchodní značku, prohloupíte

Nebude-li provedena registrace obchodní značky Vašeho ojedinělého produktu, dopadnete, jak sedláci u Chlumce. Představte si, že experimentujete s výrobní technologií Vašich produktů, až je dotáhnete do dokonalé podoby, ale nebudete věnovat dostatečnou pozornost ošetření Vašich práv k tomuto produktu.  Co se může stát?  Vaše veškeré dlouholeté experimentování s kvalitním výsledkem někdo začne napodobovat pod stejným názvem a Vy ztratíte renomé, protože kvalitou se Vašemu produktu nevyrovná. Váš výrobek už nikdo nekoupí, nebo jej bude konkurenční firma vydávat za svůj.

Učme se z historie

Případ Pražské šunky je to, co byste si měli prostudovat, protože v tomto případě pražští uzenáři, kde šunka skutečně vznikla, spor o prvenství prohráli. A to jen proto, že nebyla ošetřena právní stránka produktu. Proto se učme z historie a předejděme sporům, jejichž výsledek by mohl poškodit právě Vás. Identifikujte svůj podařený produkt ve spleti jim podobných, vystupte jako firma z anonymity, ochraňte si své postupy a produkty.